Saltar a continguts

Centre d’Esplai Santa Maria

Navegació

Menú principal

Objectius

Hàbits de neteja.
a) Tenir la roba neta i ordenada.
b) Tenir separada la roba neta i la roba bruta.
c) Escombrar diàriament les habitacions i fregar-la tres cops per setmana.
d) Fer les graelles per escombrar les habitacions.

Hàbits de respecte.
a) Respectar les coses dels altres.
b) Respectar les coses de la casa.

Participació a la colònia.
a) Fomentar la participació dels nens a les diverses activitats de la colònia: els serveis, activitats...
b) Col·laborar en les activitats de grup.

Els moments per crear, pensar i escoltar.
a) Potenciar el silenci amb el sistema de la mà alçada.
b) Motivar als nens de tal manera que puguin realitzar les activitats sense esperar que el monitor els hi doni tot fet.
c) Potenciar la creativitat i imaginació de l'infant.

Convivència.
a) Acceptar-se i respectar-se entre ells, els monitors i a tot l’equip de la colònia.
b) Ser coherent amb el què es diu.
c) Motivar els nens davant els jocs i esports per a que s’adonin que l’important és participar.
d) Conscienciar que l’ús de males paraules i accions no porta a res.
e) Implicar-s’hi amb fets concrets alhora de posar pau en les baralles, insults, odis... a partir de la reflexió.

Autonomia.
a) Potenciar l’autonomia però ajudar als més petits en aquelles tasques més difícils.
b) Tenir cura de les habitacions dels nens del nostre grup.
c) Tenir iniciativa i no esperar que ens diguin les coses. Monitors
d) Tenir iniciativa en activitats que no siguin pròpies del nostre grup.

Natura.
a) Respectar la natura i els recursos que ens facilita: Nens
b) No ficar les escombraries a terra.
c) Mantenir els voltants nets de la colònia.
d) Respectar animals i plantes sense malmetre’ls.
e) Tenir cura les plantes que hi ha a la colònia.  
f) No fumar davant els nens i no fer-ho durant les reunions. Monitors
g) Portar-se bosses d’escombreries a les sortides i concienciar als nen de la seva recollida.
h) Muntar activitats que potenciïn el coneixement i el respecte a la natura.

La descoberta de Déu.
a) Crear un ambient i una atmosfera que facilitin i provoquin en l’infant la descoberta de Déu.
b) Participar activament en les diferents pregàries i celebracions de l’Eucaristia col·laborant en la seva preparació.
c) Descobrir en cadascuna de les activitats els valors de l’Evangeli que ens apropen a Déu i als altres.
d) Veure en la figura de Jesús un model de vida a seguir.
e) Després de fer la reflexió general a nivell de la colònia, cada monitor amb el seu grup farà una pregària.

Centre d’Interés.
a) Potenciar la imaginació, la creativitat i la imaginació a partir d’una història.
b) Presentar de forma més motivadora elements propers al nens i nenes.
c) Descobrir mitjançant la fantasia activitats poc usuals a la vida dels nens/es.