Saltar a continguts

Centre d’Esplai Santa Maria

Navegació

Menú principal

Preus

Les despeses al nostre centre augmenten constantment a mesura que anem creixent. Mantenir un centre d'esplai tant gran com el nostre té un cost molt elevat i és molt difícil continuar la nostra tasca amb les quotes dels nens i les poques subvencions que rebem.
La publicitat és un mitjà amb un altíssim potencial per fer conèixer la vostra organització i serveis. Invertir en publicitat en una entitat sense ànim de lucre i que treballa en l'educació dels infants en el temps de lleure, dona una bona imatge entre la societat.
L'objectiu en tota inversió - en aquest cas en publicitat - és rentabilitzar-la al màxim. Si la vostra organització-empresa s'anuncia en un suport on l'audiència està clarament definida, aquest objectiu és fàcilment assumible.
Els informem que la principal audiència de les nostres publicacions són els infants de 6 a 15 anys però també i podem incloure les seves famílies i totes les persones relacionades en el món de l'esplai i l'educació en el lleure que treballen amb nosaltres.
Si sou un empresari i associeu la vostra marca als valors del nostre centre, aconseguireu una operació de prestigi: una inversió en imatge corporativa, que donarà fruit en forma de reconeixement social i de generació de simpaties envers la firma que s'ha compromès amb aquest projecte. 


CANÇONER DE COLÒNIES

Tiratge:
150 exemplars
Contraportada:
30 € el rectangle
Interiors:
20 € el rectangle


REVISTA ESPLIU

Nº Gener-Març i Abril-Juny

Tiratge:
90 exemplars
Contraportada:
20 € el rectangle
Pàgina normal: 
2 € el quadrat

Nº Octubre-Desembre
Tiratge: 180 exemplars
Contraportada:
40 € el rectangle
Pàgina normal: 
5 € el quadrat


DÍPTIC COLÒNIES I ESPLAI

Tiratge:
300 exemplars
Contraportada: 30 € el rectangle


PÀGINA WEB

Espai al costat del menú:
5 € al mes per requadre
(Amb opció a link si es té pàgina web)

Per més informació o anunciar-se en qualsevol d'aquests productes: info@cesantamaria.org

* Tots els comerços o empreses que posin un anunci en alguna de les nostres publicacions, tindran un anunci indefinidament a la nostra web. Amb opció a link si tenen pagina web i sense cap cost adicional. Tot això a la secció
(LLISTAT DE PATROCINADORS)


Annex: Dossier de publicitat  (rar 1.04MB)