Saltar a continguts

Centre d’Esplai Santa Maria

Navegació

Menú principal

Consell de redacció

Imatge de complement

DIRECTOR/A: Ares Mor

REDACTORS EN CAP:
Kàtia Sabaté
Jordi Botargues
Gemma Guillamet

CORRECCIÓ ORTOGRÀFICA: 
Ares Dalmau 

FOTOGRAFIA:
Laia Salisi
Bernat Barnés
Isaac Pardo
Arnau Lecha


TIRATGE: 180 exemplars trimestrals