Saltar a continguts

Centre d’Esplai Santa Maria

Navegació

Menú principal

El món de l'esplai

Imatge de complement

QUÈ ÉS UN CENTRE D'ESPLAI?

Un centre d'esplai és una entitat educativa sense afany de lucre, on infants, adolescents i joves comparteixen el temps lliure amb altres companys, i gaudeixen d’una educació fonamentada en valors com la convivència, el fet de compartir, el companyerisme, la superació, la cooperació, etc.

Els centres d’esplai treballen amb la voluntat de ser un servei més per a la comunitat més propera (famílies, parròquia, escola, barri, població...), d’acord amb els pares i mares, amb l’objectiu de formar infants i adolescents per aconseguir que creixin com a persones des d’una perspectiva integral que té en compte el compromís social amb l’entorn que els rodeja.

 

QUÈ ES FA A L’ESPLAI?

L’esplai es caracteritza per la relació educativa monitor-infant i per la capacitat de transmetre uns valors de manera lúdica. Alhora, la seva acció complementa l’educació que els infants i joves reben de llurs famílies i de l’escola. Cada centre d’esplai té un projecte educatiu, amb uns objectius que es van assolint a partir de les activitats que es porten a terme. Les més destacades són les següents: Jocs/esports/cançons: aquestes són les principals eines educatives que els centres d’esplai proposen en les activitats setmanals.

Excursions/sortides/descobertes: el contacte amb la natura i el medi natural és un objectiu fonamental del centre d’esplai. Activitats d’estiu: colònies, campaments, camps de treball, intercanvis internacionals, rutes, etc. És en aquestes activitats, i gràcies a la possibilitat que ofereixen de poder estar uns dies de convivència i lluny de l’entorn habitual, on el treball realitzat durant el curs pren més força. Festes i trobades: es potencia el coneixement de la cultura popular i les tradicions, així com la participació en les festes o celebracions del barri, poble o ciutat. Espais de reflexió i pregària: espais per interioritzar i aprofundir que ens ajuden a viure els valors anunciats a l’Evangeli com a projecte i model de vida.

7 RAONS PER ANAR A L'ESPLAI

  1. Gaudir de nous i bons amics.

  2. Trobar un marc de relació i un entorn saludable basat en el respecte, la tolerància, la responsabilitat, el compromís, etc.

  3. Integrar els valors següents: austeritat, respecte, reflexió i sensibilitat en un marc que afavoreixi l’educació integral.

  4. Viure experiències noves, divertides i enriquidores que afavoreixen l’autonomia personal.

  5. Participar en un àmbit lúdic i diferent de trobada entre petits i grans.

  6. Descobrir una alternativa davant el consumisme i l’oci buit de contingut que proposa l’oferta mercantil.

  7. Conèixer les tradicions, la cultura popular, l’arrelament a l’entorn i el respecte pel medi ambient.