Saltar a continguts

Centre d’Esplai Santa Maria

Navegació

Menú principal

Ideari

El Centre d'Esplai Santa Maria de Balaguer, és un espai, un àmbit i una forma diferent d’acompanyar els nens ¡ nenes, entre 6 i 15 anys, de la Ciutat de Balaguer, en la seva formació humana i cristiana.

Els ajudem a fer-se grans, els donem eines útils per enfrontar-se a la vida d’una manera lliure, feliç, plena, enriquidora i confessional. Els oferim una Opció de vida basada en una escala de valors, que té la seva inspiració i el seu fonament en l’Evangeli del Crist i en la seva mateixa condició social, cultural i geogràfica

Per això, el nostre Centre, Espai Obert d’Activitats de Lleure Infantil i Juvenil, manifestem el nostre IDEARI en els models de persona i de societat que desitgem, en els que creiem i pels quals lluitarem en la nostra tasca dia rera dia:

Opció Pedagògica.
Creiem en la necessitat de l’Esplai. L’esplai vist com una forma diferent d’Educar els Nens i Nenes en el Lleure. Perquè entenem el temps lliure com un instrument que cal aprofitar i reconduir. Un temps lliure que ens permet acompanyar d’una forma Global i Integral. Un àmbit que ens permet transmetre als infants un Model d’Home que ens ajudi a ser persones lliures i perfectibles dins la societat en que vivim.
Volem un estil educatiu que sigui Actiu, Acollidor, Rigorós, Tolerant, Compromès i Obert, imaginatiu i Sensible. Un estil educatiu on hi ha lloc pel joc i el treball.

Opció D’Home i Societat.
Definim així el nostre model ideal d’home. L’home que s’intenta conèixer a si mateix , tot potenciant les seves creences i mantenint un Esperit Crític i d’Autosuperació. Que és lliure per pensar i per actuar i que ha de ser responsable dels seus actes o actituds. L’home que és respectuós i solidari amb l’altre i que participa activament en el seu barri, en la seva parròquia, en la societat i es compromet a treballar per millorar-la. L’Home creient en un valors cristians que donen sentit a la seva vida i que testimonia que val la pena creure i arriscar. L’Home coherent amb tot allò que pensa i creu. L'Home que estima i respecta la natura.

Opció Religiosa.
Com a Centre Confessional, creiem que Crist és l’encarnació de tots els valors necessaris per a una formació personal i comunitària oberta al Transcendent, als altres i a la naturalesa.
Això implica que el nostre camp d’acció esta coordinat, acompanyat i recolzat des de la Parròquia Santa Maria de Balaguer, en els seus responsables Rector o vicari.

El nostre ideari el volem fer realitat a partir de:
- El creixement en el grup
- Les activitats, les trobades de cada setmana i les Colònies d’Estiu.
- Potenciant la formació dels infant i dels monitors
- Amb un clima de gratuïtat.
- Implicant altres agents que donen suport i col·laboren en aquesta tasca: pares, consiliaris, comunitat cristiana...


CENTRE ESPLAI SANTA MARIA